Languages

e-Porteføljer

En e-portefølje er en online-samling av notater, dokumenter, bilder og andre medier som utgjør et arbeidsdokument. Alle typer studenter bruker i stadig økende grad e-Porteføljer på skoler, høyskoler/universiteter og ved opplæring på arbeidsplassen. Klikk på koblingen ovenfor for å lese mer om våre e-porteføljeløsninger for opplæring på arbeidsplassen, og læring på og utenfor skolen.

Mahara

Mahara er et åpent kildesystem for e-porteføljer som gir et trygt online-miljø der studenter og personale kan demonstrere kunnskaper, ferdigheter og utvikling, og dokumentere resultatene over tid for en bestemt gruppe. Vi er en offisiell Mahara-partner. Derfor kan vi tilby deg verts-, opplærings- og utviklingstjenester for Mahara. Vi kan også bistå deg i å knytte Mahara til ditt system for læringsstyring, hvis du har et.

Learner Journeyr

Learner Journey er en webbasert e-portefølje og et trygt sosialt nettverk, designet for studenter i K-12-opplæring og høyere. Studenter kan bruke systemet til å bygge opp en online-portefølje over arbeidet sitt og dele det med et nettverk av fagfeller, samt fremme samarbeid og evaluering av arbeidet sitt. Lærere kan også se individuelle studenters porteføljer og gi tilbakemelding og veiledning. Learner Journey gir et trygt alternativ til deling og samtaler på det bredere Internettet, og et sikkert nettverk der studenter kan lære hovedkonseptene innen e-sikkerhet.

partners

Part of the Webanywhere International group of websites for VLE / LMS, e-portfolios, CMS solutions and more.

e-Learning and Web Design Norway - © 2019 Webanywhere Ltd. Registrert i Storbritannia med org.nr 4881346